Raňajky

Rok 2021 bol veľmi kritický pre stavebníctvo. Ako ovplyvnila pandémia tento sektor?

Vyššie ceny elektrickej energie negatívne vplývajú aj na slovenských stavbárov. Výrazne ovplyvňujú ceny vstupných surovín, z ktorých sú stavby realizované, ako aj cenu práce. Stavebné spoločnosti majú problém naceniť budúcoročné projekty, pretože nedokážu odhadnúť vývoj cien. Niektoré firmy sa prestali zapájať do tendrov, pretože nevedia garantovať, či dohodnuté zadanie budú vedieť zrealizovať za navrhnutú cenu. Viac porozprával predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov Martin Mihál.

Ďalšie relácie