Svet technológií

Nový poľnohospodársky dron používa pre lepší výkon len dva rotory

Poľnohospodársky dron sa vyznačuje tým, že namiesto štyroch alebo viacerých rotorov umiestnených v pevnej pozícii používa len dva sklopné rotory s dvoma lopatkami. Rotory sa tak môžu elektronicky nakláňať dopredu a dozadu vzhľadom k polohe ramien. Tento systém by mal byť výrazne energeticky efektívnejší a mal by zlepšiť dosah a účinnosť postreku alebo výsadby plodín.

Ďalšie relácie