Raňajky

K zmene bohatstva najviac prispelo investovanie, najmä zisky z akcií a nehnuteľností

Najväčším zdrojom bohatnutia a zhodnocovania majetku úspešných Slovákov boli za posledných 12 mesiacov zisky z investovania. Najmä do akcií a nehnuteľností. Doteraz pritom milionári za rozhodujúci faktor zvyšovania svojho bohatstva označovali príjmy z podnikania či zo zamestnania. Ťažisko zhodnocovania ich majetku sa tak presúva od podnikania k investovaniu. Viac k téme povedal analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Ďalšie relácie