Raňajky

Kúpeľná liečba funguje aj v čase pandémie. Aké opatrenia sú v platnosti?

O benefitoch liečby v kúpeľoch v čase pandémie a či je to pri súčasných opatreniach vôbec možné, hovoril medicínsky riaditeľ kúpeľov v Piešťanoch Boris Bánovský.

Ďalšie relácie