Raňajky

Zimný slnovrat nahradili vianočné sviatky. Etnologička vysvetlila, čo znamenal advent pre našich predkov

Letný a zimný slnovrat patrili medzi najvýznamnejšie sviatky Slovanov. Zimný slnovrat, ktorý sa časovo prekrýva s vianočnými sviatkami, znamenal významný míľnik, keďže od tohto momentu sa dni postupne predlžujú. Advent naši predkovia chápali ako duchovnú prípravu na vianočné sviatky. Viac o tejto téme nám povedala etnologička Katarína Nádaská.

Ďalšie relácie