Raňajky

Kreatívne hry pre deti sú prísunom nielen zábavy, ale aj informácií

Zdokonaľovať a učiť sa nové veci v oblasti prírodných vied. To môžu deti vďaka kreatívnym hrám, ktoré sa síce radia medzi hry, ale pre najmenších sú zároveň prísunom informácií, ktoré môžu do budúcna veľmi efektívne zužitkovať.

Ďalšie relácie