Investujeme

Investovanie do zelenej budúcnosti / Kolektívne investovanie

Najmä mladšia generácia chce aktuálne investovať svoje voľné finančné zdroje takým spôsobom, aby to pomohlo prírode a spoločnosti. Do popredia sa dostávajú spomínané "zelené investície". Viac sme si o nich povedali s Mariánom Matušovičom, generálnym riaditeľom Eurizon Asset Managment Slovakia a Pavlom Vejmelkom, členom predstavenstva Asset Managment Slovenskej sporiteľne.

Ďalšie relácie