Tak takto?!

Nádejná liečba Covidu-19

Na jar tohto roku začala monoklonálne protilátky určené na liečbu Covidu-19 posudzovať Európska lieková agentúra. Slovensko si hneď v máji objednalo 15-tisíc ampúl lieku a zaplatilo za ne takmer 13 miliónov eur. O ich používaní aj o tom, ako pacient zistí, či sú pre neho vhodnou liečbou a kto mu takúto liečbu môže predpísať, sme hovorili s hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo Adrianou Šimkovou.

Ďalšie relácie