Tak takto?!

Nové pravidlá zvýhodňujú očkovaných

Núdzové opatrenia súvisiace so šírením ochorenia Covid-19 na jednej strane majú ambíciu chrániť obyvateľstvo pred nákazlivou chorobou. Na strane druhej, prinášajú významné obmedzenia pre isté skupiny obyvateľov a zvýhodňujú očkovaných. Zárukou proti rizikám zneužitia právomoci výkonnej moci počas núdzových situácií je súdne preskúmanie núdzových opatrení. S právničkou a bývalou zástupkyňou Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva Maricou Pirošíkovou sme hovorili o opatreniach aj o možnosti, čo robiť, ak sa nimi cítime diskriminovaní.

Ďalšie relácie