Raňajky

Darovať krv môžu aj zaočkovaní, záleží však aj od typu vakcíny

Môžu krv darovať aj zaočkovaní? A získa príjemca od darcu automaticky aj protilátky? Viac o darovaní krvi počas pandémie zistila Veronika Pancuráková.

Zaočkovaný človek vakcínou typu mRNA môže darovať krv na 14. deň po každej dávke a v prípade vektorových vakcín je to 28. deň. V prípade podaní transfúzie sa nezisťuje, akým typom vakcíny bol darca zaočkovaný. 

Po prijatí krvi zaočkovaného človeka prijme príjemca minimálne množstvo protilátok proti ochoreniu Covid-19. Pravidlá sú rovnaké aj v prípade tretej dávky.

V prípade očkovania proti chrípke je to individuálne. Ak darca nemá žiadne vedľajšie príznaky, tak môže krv darovať už po 48 hodinách. U príjemcu sa nezisťujú protilátky proti chrípke.

Ďalšie relácie