Svet technológií

Online služba z dielne slovenských vývojárov uľahčí digitálne podpisovanie

Už od dávna je pre každého ľudského jedinca dôležitý jeho podpis, čiže písaný znak vlastnou rukou. A účel? Potvrdenie súhlasu s obsahom. Aj keď v dnešnej digitálnej dobe sa už často stretávame s elektronickým podpisom, stále je ten papierový mimoriadne dôležitý. Vývojári zo slovenského ANASOFTu mu preto pomáhajú dostať sa do elektronickej podoby. Ich online služba, s názvom „OK Dokument“ tak uľahčí digitálne podpisovanie všade tam, kde nemusí byť podpis notársky overený. Napríklad pri podpisovaní rôznych zmlúv, poistení, či objednávok.

Ďalšie relácie