Tak takto?!

Nedostupné interrupcie

Novela interrupčného zákona zatiaľ nie je schválená, ale už dnes sú na Slovensku mnohé oblasti, kde sú legálne interrupcie reálne nedostupné. O tom, ako by mali vyzerať riešenia, ktoré môžu ženám reálne pomôcť, keď sa dostanú do zložitej životnej situácie sme hovorili s politologičkou a členkou Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Adrianou Mesochoritisovou.

Ďalšie relácie