Raňajky

Marcinková varuje pred sprísňovaním interrupcií. Novela obsahuje nášľapné míny

Poslankyňa Vladimíra Marcinková patrí medzi najsilnejšie hlasy v téme interrupcií. V súvislosti s ďalším obmedzovaním prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva, o ktoré sa v parlamente usiluje poslankyňa Anna Záborská, Marcinková upozorňuje na viacero problémov. Hovorí, že novela obsahuje nášľapné míny.

Chýba dôvod

Na otváranie témy interrupcií Marcinková nevidí dôvod. Jednak je to téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť a zároveň ani nejde o potrebnú tému. "My tu nemáme problém nejakého nárastu umelých prerušení tehotenstva. Štatistiky hovoria, že toto číslo nám klesá," povedala poslankyňa s tým, že sa na Slovensku darí podporovať ženy, aby si nevyberali túto možnosť. 

Znovunastoľovanie interrupčnej otázky Marcinková vníma ako zahlcovanie politického priestoru témou, ktorá je tak silno emotívna, že jej nositeľom dáva veľký priestor na zviditelnenie. "Po pandémii vidíme, že spoločnosť zhrubla, nálady sú vyostrené a ak my, politici, budeme prichádzať s takýmito inciatívami, veľmi tým škodíme spoločenskému diskurzu."

Lehoty sú škodlivé

V návrhu Anny Záborskej je podľa nej viacero nášľapných mín. "Najvypuklejším problémom je lehota, počas ktorej si má žena prakticky rozmyslieť, či chce interrupciu alebo nechce. Tá sa predlžuje. Aktuálne znenie hovorí o 96 hodinách," vysvetlila s tým, že gynekológovia a pôrodníci sa zhodujú, že akákoľvek lehota je škodlivá, pretože niekedy ten výkon naozaj nesmie čakať. 

Poslankyňa zdôraznila, že lehota zasahuje dokonca aj do interrupcií zo zdravotných dôvodov. "Vzbudzuje to veľké obavy aj u odbornej verejnosti, nielen tej laickej a ideologickej," skonštatovala. Ďalším problémom je podľa nej takzvaný trójsky kôň. Ide o to, že s prijatím novej vyhlášky by sa mala zrušiť tá stará. "Môže dôjsť k tomu, že interrupcie zo zdravotných dôvodov budú rapídne oklieštené a my budeme prijímať mačku vo vreci, keďže nikto nevie garantovať, čo príde v novej vyhláške.

Deti a rodičia v nemocnici

Marcinková sa usiluje aj o to, aby mohli ísť s chorými deťmi do nemocnice aj ich rodičia. Marcinková tvrdí, že nárok dieťaťa na sprievod rodiča počas hospitalizácie nie je ničím novým a medzinárodné predpisy nás k tomu už aj zaväzujú. Poslankyňa sa téme detí a rodičov venuje hlbšie a podľa svojich slov sa usiluje zákony meniť tak, aby zodpovedali modernej krajine. 

Marcinková zdôraznila, že sme jednou z mála krajín, v Európe dokonca poslednou, ktorá nemá v právne zakotvený nárok detského pacienta na sprievod, pritom podľa nej ide o triviálny nárok a jeho opodstatnenie nedeklarujú len medzinárodné predpisy, ale aj medicínska prax. "Ak by sme tento právny nárok zakotvili do našej legislatívy, verím, že by sme porušovaniu detských práv dokázali predísť," povedala.

Ďalšie relácie