Tak takto?!

Prečo nedôverujeme autoritám

Druhý rok života s pandemickými opatreniami, zákazy, príkazy, často nezmyselné nariadenia a obmedzenia otriasli dôverou ľudí v autority aj inštitúcie. V týchto dňoch bol zverejnený Globálny index dôveryhodnosti 2021. Vznikol na základe prieskumu, v ktorom obyvatelia európskych krajín odpovedali na otázky, ako veria konkrétnym inštitúciám a povolaniam. Kto sa umiestnil na vrchole rebríčka dôveryhodnosti a ktoré povolania, sa naopak, prepadli na jeho spodok ako úplne nedôveryhodné? Na otázky odpovedal sociológ Jakub Hankovský.

Ďalšie relácie