Tak takto?!

Chýbajúca miliarda pre zdravotníkov

Peňazí v zdravotníctve je málo. Nikdy ich nebolo dosť. Teraz je však celá situácia pomerne špecifická. Máme tu krízové obdobie. Treba hasiť dôsledky pandémie na všetkých frontoch. Treba sanovať nielen pacientov s covidom, ale aj tých ostatných, ktorí kvôli covidu museli na liečbu čakať. Je v takejto situácii strategicky dobrý nápad uberať z už beztak okresaných peňazí? S čím vstúpi zdravotníctvo do roku 2022 a na čo sa majú pripraviť manažmenty zdravotníckych zariadení aj samotní pacienti? O téme, ktorá sa nás všetkých bytostne týka sme hovorili s poslancom, lekárom a bývalým ministrom zdravotníctva Richardom Rašim.

Ďalšie relácie