Svet technológií

Inovatívna farba zo Slovenska prispeje k zdravému prostrediu v domácnostiach

Nepochybne všetci z nás poznajú vôňu vzduchu po búrke. Ale nie je to len vôňa, s búrkou prichádzajú do ovzdušia aj takzvané záporné ióny. No a práve tie, na rozdiel od tých kladných, ktoré sa hromadia najmä vo vnútri budov, majú jednoznačne pozitívny vplyv na naše zdravie. Čím je ich viac, tým je to pre nás lepšie. Vo veľkej miere ich pritom nájdeme aj pri vodopádoch, v jaskyniach a vôbec v prírode. Takéto zdravé prostredie sa pritom rozhodol do našich interiérov priniesť aj Baumit so svojou novou farbou Ionit Color.

Ďalšie relácie