Raňajky

Priateľstvá môžu vznikať aj na pracovisku, súkromie by nám však do práce zasahovať nemalo

Väčšina ľudí si v práci nájde niekoho, s kým si vytvorí bližší vzťah. Odporúča sa to? Na to, či by mal byť kolega aj kamarátom, sme sa pýtali riaditeľky Profesie Ivany Molnárovej.

Ďalšie relácie