Raňajky

Sloboda zvierat zachránila tento rok už vyše 7000 živých tvorov

Štvrtého októbra si pripomíname Svetový deň ochrany zvierat. Oficiálne bol vyhlásený v roku 1931 na konferencii ekológov vo Florencii. Jeho podstatou je zlepšenie podmienok pre život zvieratám na celom svete - domácim, hospodárskym aj voľne žijúcim. Na Slovensku sa ochrane zvierat venujú predovšetkým mimovládne organizácie, Sloboda zvierat zachránila v roku 2021 vyše 7000 zvierat.,

Ďalšie relácie