Štúdio TA3

Príprava študentov na zamestnanie začína už na školách. Ako im môžu pomôcť učitelia?

Príprava na zamestnanie začína už na školách. Dôležitú úlohu tu zohrávajú učitelia. Aj oni sa však musia neustále vzdelávať. V štúdiu sme privítali Petru Novotnú a Tatianu Švrčkovú zo Slovak Telekomu. Zhovárali sme sa o Enter konferencii, ktorá sa venovala aj tejto problematike.

Ďalšie relácie