Tak takto?!

Likvidačné ceny energií

Priemysel na Slovensku aj v Európe čelí šokovému rastu cien emisných povoleniek aj elektriny. Za rok sa zvýšili o viac ako sto percent. Rastúce ceny elektriny sú jedným z prvých dôsledkov nástupu takzvanej zelenej politiky, ktorá si dala za cieľ do roku 2030 dosiahnuť zníženie emisií uhlíka o 55 percent. Aký dopad bude mať rast cien na slovenský priemysel či zamestnanosť? V štúdiu sme privítali analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Martina Vlachynského.

Ďalšie relácie