Raňajky

V školách si pripomínajú Svetový deň mlieka. Aký má význam pre zdravie?

Koncom septembra si pripomíname Svetový deň mlieka v školách. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Tento deň je preto dobrá príležitosť, aby sme si uvedomili význam mlieka pre naše zdravie. O tejto téme sme sa rozprávali s riaditeľom Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave, Gabrielom Kalnom.

Ďalšie relácie