Tak takto?!

Otázky okolo očkovania detí

Téma očkovania detí proti Covidu-19 zamestnáva odborníkov a vyvoláva protichodné reakcie u rodičov. Náš hosť označil plošné očkovanie detí od päť do 12 rokov za „nie šťastné“. V skupine nad 12 rokov hovorí o benefitoch, ktoré prevažujú nad rizikami, ale aj o tom, že deti, ktoré ochorenie prekonali a majú protilátky, očkované byť nemusia. O tejto citlivej téme sme sa rozprávali s epidemiológom Romanom Prymulom.

Ďalšie relácie