Tak takto?!

Kam sa dnes putuje za vierou?

Tisíce veriacich navštívia podujatia spojené s návštevou pápeža na Slovensku, ktorá vyvrcholí púťou v Šaštíne. Náboženské putovanie však nie je turistika. Je to prejav viery. Pútnici chcú pomocou nich odvrátiť od seba telesnú aj duševnú biedu, či vyprosiť si milosť, alebo poďakovať za záchranu. Ako sa v moderných časoch zmenilo putovanie za vierou? Kto sú dnešní pútnici a prečo putujú? O tom sme sa rozprávali s katolíckym kňazom Jozefom Kováčikom.

Ďalšie relácie