Tak takto?!

Diskriminácia neočkovaných detí

Rodičia aj učitelia sa už odmietajú pozerať na to, ako pandemické opatrenia sťažujú, v istých situáciách aj priamo znemožňujú, deťom prístup k vzdelávaniu aj k mimoškolským aktivitám. Žiadajú skrátenie karantény aj zákaz diskriminácie neočkovaných detí. Aj tieto požiadavky sú súčasťou petície Dajme prednosť deťom, ktorú doteraz podpísali tisíce rodičov. Aká je situácia po nástupe detí do škôl, aký ohlas petícia vyvolala medzi učiteľmi, rodičmi, ale aj politikmi a čo môže v blízkej budúcnosti ohroziť prezenčné vzdelávanie? Pýtali sme sa Andrey Hajdúchovej.

Ďalšie relácie