Tak takto?!

Protesty proti covidovým zákazom

Pandémia koronavírusu sa preklopila zo zdravotnej roviny do politickej. Viac ako rastúce či klesajúce čísla pozitívnych zaujímajú ľudí právne normy, ktoré parlament v súvislosti s manažovaním pandémie prijíma. O udalostiach uplynulého týždňa aj o tom, ako ešte pandemické regulácie ovplyvnia politický vývoj na Slovensku, sme sa rozprávali so sociológom Václavom Hříchom.

Ďalšie relácie