Tak takto?!

Kombinovanie vakcín – výhody a riziká

Kombináciu vakcín proti ochoreniu Covid-19 si vyžiadala praktická skúsenosť s ich podávaním. Ľudia s komplikáciami po prvej dávke vektorovej vakcíny si môžu požiadať o mRNA vakcínu v druhej dávke. Všetko však má svoje striktné pravidlá. Jednotní v téme miešania vakcín nie sú ani vedci, opatrnosť je preto namieste. Ako vyzerá kombinovanie očkovacích látok v praxi a čo s tými, ktorí by v našich podmienkach chceli kombinovať Sputnik s iným typom vakcíny? Aj o tom sme hovorili v relácii Tak takto?! s odborným garantom pre tvorbu štandardných klinických postupov na ministerstve zdravotníctva profesorom Jozefom Šuvadom.

Ďalšie relácie