Tak takto?!

Skráti sa školský týždeň?

Druhý školský rok strávený dištančne v online triedach priniesol svoje výsledky. Učitelia zvládli vyučovať cez online platformy, žiaci sa naučili väčšej samostatnosti pri práci z domu. Aké výhody a nevýhody mala dištančná forma, s akými skúsenosťami z pandemického roku vychádzajú slovenskí učitelia? O téme sme hovorili s riaditeľom bilingválneho gymnázia a prezidentom Zväzu školských asociácií a združení Pavlom Sadloňom.

Ďalšie relácie