Tak takto?!

Referendum o predčasných voľbách

Petičný výbor za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách odovzdal prezidentke petičné hárky s viac ako 600 000 podpismi občanov. Prezidentka by mala vyhlásiť referendum do tridsiatich dní, alebo sa môže obrátiť s otázkou na ústavný súd. Ozývajú sa totiž hlasy niektorých ústavných právnikov, že referendum nemôže byť nástrojom na zmenu politických pomerov. Faktom však tiež je, že predmetom referenda nesmú byť iba základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. O tom, či výkon poslaneckého mandátu patrí medzi základné ľudské práva, či občania majú právo hlasovať o skrátení volebného obdobia, ale aj o tom, čo bude znamenať prípadné odmietnutie tohto referenda, sme sa rozprávali s naším hosťom, ústavným právnikom Radoslavom Procházkom.

Ďalšie relácie