Spektrum

Ekologické slamky z trstiny/ Život bez smetí

Čoraz viac ľudí rozmýšľa ekologicky a tak rastie záujem aj o tovar, ktorý je alternatívou k plastovým výrobkom. V Estónsku začali vyrábať biologicky odbúrateľné slamky z trstiny. Recyklovanie nestačí. V Británii rastie počet prívržencov životného štýlu zero waste, čiže nulového odpadu.

Ďalšie relácie