Život s diagnózou

Bolesť hlavy

Jedným z najčastejších zdravotných problémov, ktorý niekedy mylne ani nepovažujeme za ochorenie je bolesť hlavy. V štúdiu sme privítali hosťa, prednostu II.neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej Nemocnice Bratislava profesora Petra Valkoviča, ktorý odpovedal aj na divácke otázky.

Ďalšie relácie