Tak takto?!

Unikátna liečba pacientov s Covid-19

Umelá pľúcna ventilácia je pre kovidových pacientov posledným riešením. Napriek tomu až deväť z desiatich chorých na umelej pľúcnej ventilácii zomiera. Na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb v Košiciach však vďaka unikátne nastavenej liečbe prežíva až 85 percent ťažkých kovidových pacientov. Rozprávali sme sa s lekárom, ktorý stojí za touto úspešnou metódou, s emeritným prednostom kliniky VÚSCH Košice docentom Pavlom Törökom.

Ďalšie relácie