Svet technológií

Nemecký projekt sa zaoberá výrobou vodíka a jeho využitím vo svete

Na našich cestách sa môžeme bežne stretávať s modernými osobnými elektromobilmi. No vďaka vývoju sa k slovu začínajú hlásiť už i autobusy či nákladné vozidlá s elektrickým pohonom. Z niektorých strán sa pritom ozývajú hlasy, ktoré tvrdia, že je to slepá cesta. Do popredia si tak postupne razí cestu aj ďalšia forma alternatívneho pohonu, ktorá je založená na vodíku.

Ďalšie relácie