Tak takto?!

Nová liečba nádorových ochorení

Biologická liečba agresívnych nádorov je nádejou v prípadoch, keď už štandardná liečba nezaberá a nádor odoláva chemoterapii aj rádioterapii. Náš hosť je súčasťou tímu slovenských vedcov, ktorý pracuje na vývoji liekov určených na biologickú liečbu. O tom, ako terapia funguje a na aké typy nádorov sa bude dať použiť, sme hovorili s biochemikom profesorom Jaromírom Pastorekom.

Ďalšie relácie