Tak takto?!

Súdne konania po pandémii

Príliš dlhé konania a prieťahy sme našim súdom vyčítali už pred pandémiou. Vírus na viac ako tri mesiace de facto odstavil aj život v súdnych sieňach. Čo mohlo počkať, to sa nepojednávalo. Aká je aktuálna situácia, či za prieťahy na súdoch môže pandémia, alebo neefektívne nastavené procesy, ale aj na to, ktorý súd je najpomalší sme sa pýtali, advokáta Branislava Jablonku.

Ďalšie relácie