Tak takto?!

Zmena energetiky po kríze

Produkcia hospodárstva a spotreba elektriny spolu súvisia. Podľa spotreby elektriny je možné urobiť orientačnú analýzu ekonomiky rýchlejšie, ako podľa finančných, alebo iných ekonomických ukazovateľov. Ako sa na základe týchto informácií dá predpovedať hospodársky vývoj sme sa opýtali energetika Petra Líšku.

Ďalšie relácie