Portrét

Portrét sochára Jána Ťapáka

Sochár Ján Ťapák je ako jedna z najvýznamnejších osobností svojej generácie výborný figuralista, rozprávač a majster kresby. Po štúdiu absolvoval sochárske sympóziá v Rakúsku, Nemecku a Taliansku, venoval sa aj scénickej tvorbe pre Slovenské národné divadlo a najmä pre súbor Lúčnica, ktorého bol niekoľko rokov súčasťou. Má za sebou množstvo vlastných i kolektívnych výstav.

Ďalšie relácie