Téma dňa

Slabšia úroda, vyššie ceny/ Budúcnosť štátnych financií

Hostia: Emil Macho, predseda SPPK, Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu SR, Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Ďalšie relácie