Téma dňa

Menej potratov, viac zákazov

Hostia: Eva Smolíková (SNS), poslankyňa NR SR, Natália Blahová (SaS), poslankyňa NR SR.

Ďalšie relácie