Spektrum

Kone kráľov / Celebritné nepodarky

Národný žrebčín Kladruby nad Labem sa dostal do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Starokladrubské kone kedysi zapriahali do kráľovských kočiarov. Dnes ich využíva jazdecká polícia.

Ďalšie relácie