Portrét

Portrét Vladimíra Bokesa

Hudobný skladateľ a pedagóg Vladimír Bokes študoval violončelo a skladbu na bratislavskom Konzervatóriu a pokračoval na VŠMU u Alexandra Moyzesa a Dezidera Kardoša. Okrem komponovania prednášal na hudobných školách po celom svete a úspešne kliesnil cestu adaptácii slovenskej hudby smerom k európskej avantgarde. Je autorom siedmich symfónií. Stojí aj za rekonštrukciou opery Krútňava do pôvodného stavu. Jeho príklon k západným technológiám mu vyniesol zákaz verejného i rozhlasového predvádzania.

Ďalšie relácie