Portrét

Portrét Jána Danka

Lekár, vedec a pedagóg Ján Danko pôsobí ako profesor na Gynekologicko-pôrodnej klinike Jesseniovej lekárskej fakulty a univerzitnej nemocnice Martin, kde do roku 2018 zastával funkciu prednostu kliniky. Ako dekan stál za vznikom Martinského centra pre biomedicínu, ktoré dnes patrí k špičkovým výskumným centrám v strednej Európe. Je držiteľom významných ocenení za vedu a medicínu.

Ďalšie relácie