Prezidentka podpísala zákon o DPH, hypotékach a ochrane spotrebiteľa. Ďalšie dva vetovala a vrátila do parlamentu

7.5.2024 19:05 , Aktualizované: 7.5.2024 19:49

Povinnosť registrácie za platcu dane z pridanej hodnoty (DPH) budú mať od roku 2025 tuzemské firmy s obratom za predchádzajúci rok väčším ako 50-tisíc eur. Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú v utorok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

prezidentka Zuzana Čaputová
TASR/Pavol Zachar

Firmy budú platcami DPH od januára nasledujúceho roka, v ktorom dosiahnu obrat v tejto výške. Pokiaľ však spoločnosť v kalendárnom roku dodaním tovaru alebo služby prekročí obrat 62 500 eur, stane sa platiteľom dane už dňom, v ktorom dodá tento tovar. V súčasnosti je limit na registráciu platiteľa DPH obrat 49 790 eur dosiahnutý počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Rovnaké pravidlá

Hlavným cieľom novelizácie je podľa Ministerstva financií SR transpozícia smernice Rady EÚ o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. "Zmenami a doplnením zákona o DPH dôjde k zavedeniu harmonizovaných pravidiel s cieľom znížiť zaťaženie malých podnikov súvisiace s dodržiavaním súčasných predpisov," uviedol rezort. Malý podnik bude mať podľa neho možnosť využívať oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte ako v členskom štáte, v ktorom je usadený, ak bude spĺňať stanovené podmienky.

Novela zákona o účtovníctve

Zlepšiť kvalitu, porovnateľnosť a spoľahlivosť informácií o udržateľnosti, ktoré majú uvádzať veľké firmy vo svojich výročných správach, je cieľom novely zákona o účtovníctve. Právnu normu, ktorou sa preberá príslušná európska smernica, v utorok podpísala prezidentka.

Cieľom zmien je pomôcť investorom a ďalším používateľom týchto informácií lepšie porozumieť rizikám a príležitostiam spoločností pri ich prechode na zelené hospodárstvo.

Novelou sa upravujú požiadavky na informácie o udržateľnosti v súlade s príslušnými európskymi štandardmi. Má sa tým zabezpečiť jednotný spôsob ich uvádzania v celej EÚ. Takisto sa zavedie používanie jednotného elektronického formátu výročnej správy, čím sa uľahčí spracovanie informácií a ich porovnávanie, ako aj externé uistenie týchto informácií audítorom, čím sa má zvýšiť ich spoľahlivosť.

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý v utorok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová, prináša vyššiu ochranu aj v online prostredí. Spotrebiteľom tiež predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu z doterajších 14 na 30 dní, ak bola zmluva uzavretá pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti alebo pri organizovanom podujatí na predaj a prezentáciu produktov.

Zákon má taktiež motivovať obchodníkov k dobrovoľnému ukončeniu porušovania predpisov a odškodneniu spotrebiteľov, čím sa má dosiahnuť čo najrýchlejšia náprava práv poškodených spotrebiteľov.

Legislatíva zároveň zvyšuje ochranu pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi a prináša taktiež lepšiu informovanosť pri uzatváraní zmlúv prostredníctvom online trhov. Zakazuje sa marketing propagujúci tovar ako identický s tovarom v inom členskom štáte, čím sa reaguje na problém dvojitej kvality tovarov.

Štátna pomoc s hypotékami

Štátna pomoc so zvýšenými splátkami hypoték sa od júna rozšíri aj na refinancované úvery, čo doteraz nebolo možné. Prezidentka podpísala novelu zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov, ktorá zmenu obsahuje.

Pomoc sa tak bude vzťahovať nielen na hypotéky, pri ktorých dochádza k refixácii, ako to bolo doteraz, ale aj refinancované úvery na bývanie uzatvorené pred 1. júnom 2024. Novelou sa zavádza definícia pôvodného a refinancovaného úveru na bývanie, ako aj nová kategória referenčnej splátky. Pomoc sa nebude vzťahovať na úvery, pri ktorých došlo len k refinancovaniu čistých spotrebiteľských úverov a čistých amerických hypoték.

Nárok na štátny príspevok po novom vznikne nielen pri náraste splátky úveru na bývanie, ale aj náraste úrokovej sadzby úveru na bývanie po 31. decembri 2022. Pôvodná lehota na podanie žiadosti sa predĺži o jeden mesiac, aby sa žiadatelia vyhli časovému stresu.

Pozrite si archívnu reportáž z februára:

Odmietnuté zákony

Prezidentka vetovala vo štvrtok novelu zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Namieta, že ňou dochádza k zníženiu štandardov transparentnosti a odbornosti pri obsadzovaní funkcií v oblasti verejnej správy v kultúre.

Prezidentka poukázala na to, že schválený zákon upúšťa od povinného uskutočnenia verejného vypočutia uchádzačov v rámci výberového konania na obsadenie funkcie štatutárneho orgánu múzea alebo galérie. "Tým sa neguje možnosť efektívnej kontroly výberového procesu verejnosťou, a teda prestáva byť garantované právo účasti verejnosti na správe vecí verejných v oblasti kultúry," vysvetlila.

Kritizuje vypustenie explicitného zákazu odvolania štatutárneho orgánu múzea alebo galérie, respektíve vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu bez uvedenia dôvodu. To môže podľa nej vniesť do odborných atribútov riadenia týchto kultúrnych inštitúcií politický vplyv a politické rozhodovanie, a tak oslabiť, prípadne aj negovať princíp odbornosti. "Takýto zásah do riadenia kultúrnych inštitúcií, navyše, nebol ani zo strany zákonodarcu dostatočne odôvodnený," konštatovala.

Do NR SR vrátila na prerokovanie aj o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten mal urýchliť výstavbu projektov vo verejnom záujme. Prezidentka namieta jeho nesúlad s ústavou a navrhuje pri jeho opätovnom prerokovaní v NR SR neprijať zákon ako celok. Problémom je podľa nej okrem iného oslabenie procesnej ochrany vlastníkov nehnuteľností dotknutých vyvlastnením.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok