Bratislavou pochodovali desaťtisíce ľudí, žiadali lepšiu právnu úpravu ochrany života

Aktualizované:
Organizátori Národného pochodu za život, ktorý sa koná v Bratislave, chcú zlepšenie právnej úpravy ochrany života a systému pomoci tehotným matkám v krízovej situácii.

Pochodujú desaťtisíce ľudí

Tesne pred 15:00 sa dav účastníkov Národného pochodu za život pobral do bratislavských ulíc. Ako uviedol organizátor podujatia Marek Michalčík, ulicami mesta prechádza približne 50-tisíc ľudí. "Sme radi, že život vzbudzuje záujem ľudí z celého Slovenska, mladých i starých. Bratislavským pochodom sa opakujú Košice", dodal.

V dave je mnoho rodín s deťmi, kňazi, rehoľníci, ale aj viacero politikov z rôznych politických strán. Viaceré početné skupiny ľudí stále na námestie prichádzajú. Na záchytnom parkovisku pri Inchebe v Petržalke je zaparkovaných približne 200 autobusov s účastníkmi pochodu. Trasa pochodu vedie ulicami centra Bratislavy - z Námestia SNP cez ulice Gorkého, Jesenského, Mostovú, Rázusovo nábrežie, Staromestskú, Suché Mýto, Hurbanovo námestie späť na Námestie SNP.

Pochod je spojený s viacerými dopravnými obmedzeniami, prevažne v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Na jeho trase je vylúčená alebo obmedzená individuálna i mestská hromadná doprava. Organizátori pripomínajú všetkým, ktorí chcú prísť na Národný pochod za život, aby sa ho zúčastnili pokojným spôsobom, rešpektovali pokyny organizátorov a polície a vyvarovali sa akýchkoľvek násilných či nenávistných prejavov. Na bezpečnosť dohliadajú tak organizátori, ako aj príslušníci mestskej a štátnej polície. Pokojný priebeh pochodu zatiaľ nenarušili žiadne incidenty.

Návrhy sa zameriavajú na tri oblasti

„Naším cieľom je rovnosť v ochrane života všetkých ľudí bez rozdielu, vrátane nenarodených detí – tak v legislatíve ako aj v praxi. Zároveň sme presvedčení, že tehotné matky v kritickej situácii majú dostať od spoločnosti pomoc a podporu. Preto sme sa obrátili na politické strany so zoznamom návrhov a požiadali sme ich, aby v najbližšom období presadzovali návrhy na zlepšenie situácie,“ povedal hlavný koordinátor pochodu Marek Michalčík.

Návrhy sa zameriavajú na tri oblasti. Zlepšenie právnej úpravy ochrany života, zlepšenie systému pomoci nenarodeným deťom a tehotným matkám ohrozeným umelým potratom a zlepšenie rodinnej politiky a postavenia rodín s deťmi. „V roku 2009 bol na Slovensku zavedený tzv. informovaný súhlas žien žiadajúcich o umelý potrat. Informácia, ktorá sa ženám poskytuje, je však stále nedostatočná a je potrebné ju upraviť. Ženy majú byť o možných negatívnych následkoch umelého potratu na ich zdravie férovo a jasne upozornené,“ uviedol Michalčík.

Medzi ďalšími úpravami je navrhnutá ochrana nenarodeného dieťaťa pred umelým potratom z dôvodu jeho pohlavia, či z ekonomických a sociálnych dôvodov. Organizátori ďalej požadujú posilniť práva a zodpovednosť otcov nenarodených detí. Veľký dôraz kladú aj na požiadavku vytvorenia účinnej siete pomoci pre tehotné matky a ich rodiny v kritickej situácii, a to aj s podporou štátu. „Novela zákona o sociálnych službách by mala zaviesť možnosť zriaďovať Domovy pre tehotné matky, ktoré nám na Slovensku chýbajú. Chýba nám aj sociálna pomoc tehotnej matke v núdzi a je potrebné tiež uľahčiť situáciu študujúcim rodičom,“ povedal Michalčík.

Rodinná politika

Tretí okruh požiadaviek smeruje k zlepšeniu rodinnej politiky a postavenia rodín s deťmi. Podľa organizátorov je potrebné rozlišovať medzi rodinnou a sociálnou politikou štátu. „Rodinná politika má smerovať k tomu, aby ľudia zakladali rodiny, aby sa manželstvá nerozvádzali, aby sa v nich rodili detí a boli riadne vychovávané, a aby sa deti postarali o svojich rodičov, keď zostarnú. Sociálna politika prichádza vo väčšine prípadov na rad vtedy, keď zlyhá rodina. Čím viac funkčných rodín na Slovensku bude, tým menej sociálnych problémov budeme musieť riešiť,“ uviedol Michalčík.

V rodinnej politike tiež navrhujú zaviesť programy podpory demografického rastu, znížiť daňové a odvodové zaťaženie rodín, či zvýšiť starobný dôchodok rodičov pracujúcich detí. „Zmeny sú možné, ako sme videli aj pri prijatí novely ústavy o ochrane manželstva. Sme presvedčení, že naše návrhy sú politicky priechodné a očakávame, že ich politické strany budú aktívne presadzovať,“ povedal Michalčík.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá