Paliatívna starostlivosť pre deti na Slovensku sa nezlepšuje. Situácia je nezvládnuteľná, apeluje organizácia Plamienok

ta3 PLAMIENOK n.o.
6.7.2023 12:23

Domácu paliatívnu a špeciálnu nemocničnú starostlivosť potrebujú dlhodobo nevyliečiteľne choré deti s život limitujúcimi a ohrozujúcimi chorobami. Tie sú opakovane hospitalizované na rôznych detských špecializovaných oddeleniach a ich zdravotná starostlivosť nie je optimálne koordinovaná, píše sa v tlačovej správe neziskovej organizácie Plamienok.

Paliatívna starostlivosť pre deti na Slovensku sa nezlepšuje. Situácia je nezvládnuteľná, apeluje organizácia Plamienok
TASR – Jaroslav Novák

Obvodný pediater odborne ani kapacitne nie je schopný pokryť potreby detí s komplexnými potrebami. Detskú domácu paliatívnu starostlivosť poskytujú na Slovensku iba 4 domáce hospice fungujúce v rámci tretieho sektora, odbornú starostlivosť o tieto deti poskytuje veľmi malý počet odborníkov.

Extrémne psychicky náročné

Dlhodobo pracovať iba v detskej paliatívnej starostlivosti je extrémne psychicky náročné, lekári potrebujú zmenu, rotáciu pracovísk a náplne práce. Lekári preto po pár rokoch práce z oblasti detskej paliatívnej starostlivosti odchádzajú. Špecializácia v oblasti paliatívnej medicíny je nadstavbová, to znamená, že si vyžaduje aspoň sedem rokov praxe. Aby lekár zvládol závažné zdravotné problémy dieťaťa doma, potrebuje nadobudnúť dostatočnú klinickú skúsenosť a komunikačnú zručnosť. 

Možnosť konzultácie so starším lekárom nie je vždy dostatočná pomoc, je potrebná jeho prítomnosť na návšteve. Starší lekári, ktorí dlhodobo pracujú v oblasti detskej domácej paliatívnej medicíny, musia byť často aspoň telefonicky k dispozícii mladšiemu lekárovi aj v noci. Lekár po 50 roku života, ktorý pracoval v slovenskom zdravotníctve 25-30 rokov potrebuje v noci oddych.

V roku 2022 detské domáce hospice na Slovensku poskytli domácu paliatívnu starostlivosť celkovo 64 deťom počas 572 domácich návštev, z nich 22 zomrelo v tom istom roku, 15 doma a 7 v nemocnici. Detské domáce hospice poskytli domácu paliatívnu starostlivosť iba 3,9% deťom, ktoré ju potrebujú. Počet detí, ktorým detské oddelenia a kliniky poskytli paliatívnu starostlivosť nie sú dostupné.  

Čaká nás zmena?

Ministerstvo zdravotníctva v týchto dňoch informovalo, že sa otvorila výzva z Plánu obnovy pre zdravotnícke zariadenia, ktoré budú môcť  čerpať prostriedky na rozšírenie a obnovu kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti. 

"Náš plán obnovy ponúka zdroje na vytvorenie nielen nových lôžok paliatívnej či následnej starostlivosti, ale aj pre ošetrovateľstvo v domácom prostredí, ktoré znamená pre našich starších pacientov to najlepšie možné riešenie. Komponent 13 je pre zdravotníctvo o to významnejší, lebo práve tejto oblasti sa  doposiaľ  venovalo minimum pozornosti. Budem rád, ak výzvy budú úspešné, a aj vďaka realizovaným projektom sa podarí posunúť paliatívnu starostlivosť na úroveň 21.storočia. A to je pre všetkých nás jedinečná príležitosť," uviedol minister zdravotníctva Michal Palkovič:

Hovorkyňa NÚDCH Mgr.Dana Kamenická povedala: "Národný ústav detských chorôb v Bratislave si uvedomuje potrebu zlepšenia starostlivosti a dlhodobo, vážne, nevyliečiteľne choré deti. Víta možnosť požiadať MZ SR o príspevok na vytvorenie detského paliatívneho oddelenia z plánu obnovy, do ktorej sa zapojí."

Je to jedinečná príležitosť pre oblasť aj detskej paliatívnej starostlivosti. Pokiaľ detské nemocnice v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach podajú projekt a  požiadajú o financie, bude možné pripraviť a otvoriť prvé detské paliatívne oddelenia už v roku 2026, tak ako sa k tomu ministerstvo zaviazalo. Dostupnosť špecializovanej detskej paliatívnej starostlivosti a kvalita života nevyliečiteľne chorých detí a ich rodín sa významne zlepší.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok