Poslanci hlasovali: Zavedie sa tretia hodina telocviku. Schválili aj zákaz predaja a používania petárd

ta3 TASR
21.6.2023 11:31

Tretia hodina telesnej výchovy na základných školách sa zavedie od 1. septembra 2023. Poslanci Národnej rady SR opätovne schválili novelu školského zákona, pričom odmietli pripomienky prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá legislatívu vetovala. Navrhovala posunúť jej účinnosť na rok 2025. Účinnosť sa posúva len pre tie školy, ktoré nemajú prístup k telocvični a pre štvrtý ročník cirkevných škôl.

Vyučovací predmet telesná a športová výchova bude povinným predmetom na základných školách v rozsahu minimálne troch hodín týždenne a na stredných školách dvoch hodín týždenne.

Výnimku budú mať tie základné školy, ktoré majú menej ako päť tried, keďže sa predpokladá, že nemajú telocvičňu. "Predmetná právna úprava umožňuje školám vyučovať telesnú a športovú výchovu nad minimálny rozsah napríklad prostredníctvom zvýšenia cez voliteľné (disponibilné) hodiny," píše sa v dôvodovej správe k opätovne schválenej úprave.

Účinnosť sa posúva pre školy, ktoré k 31. augustu 2023 nemajú prístup k telocvični z dôvodu možnosti dobudovania chýbajúcej školskej infraštruktúry. Nová legislatíva bude pre ne platiť od 1. septembra 2025. 

Rovnako sa takto odkladá účinnosť aj pre štvrtý ročník cirkevných škôl. Tieto majú podľa predkladateľov k dispozícii len jednu disponibilnú hodinu, ktorú väčšinou využívajú na predmet náboženstvo.

Zakáže sa aj predaj a používanie petárd

Na Slovensku sa zakáže predaj a používanie niektorých pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Ide o petardy či zábleskové petardy a ďalšie podobné výrobky. Vyplýva to z novely zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, ktorú v stredu schválili poslanci.

Nová legislatíva hovorí o zákaze petárd, ktorých hlavným efektom je hluk. Zároveň spresňuje čas používania ostatnej zábavnej pyrotechniky, a to 31. decembra od 18.00 do 24.00 h a 1. januára od polnoci do 2.00 h. Používať sa bude môcť na miestach minimálne 250 metrov od nemocníc, liečební, hospicov, domovov ošetrovateľskej starostlivosti, zariadení sociálnych služieb, karanténnych staníc, útulkov a záchranných centier pre zvieratá, veterinárnych kliník s časťou na hospitalizáciu zvierat či zoologických záhrad alebo zariadení na záchranu chránených živočíchov.  

Poslanci tiež k zákonu schválili pozmeňujúce návrhy. Predávať pyrotechniku v samoobslužných predajniach, ktoré nie sú na to určené, sa zakáže. Výnimku tvorí predaj výrobkov kategórie F1. Zákon tiež upravuje, aby si spotrebitelia mohli kúpiť pyrotechniku, ktorým ju obec umožnila použiť, aj mimo vyhradeného obdobia.

Upravuje sa i proces povoľovania vykonania ohňostroja, aby nebol administratívne a časovo náročný. Používať sa má aj v prípade ohňostrojných prác s pyrotechnickými výrobkami kategórie F4 a T2.

"Presne nastavený čas v aktuálnom zákone veľmi chýbal a poskytoval príliš široký časový priestor, najmä na nečakané používanie zábavnej pyrotechniky počas dvoch dní, a tým množstvo dôvodov na negatívne dosahy na ľudí a zvieratá, pretože sa nemohli na hlukové a svetelné efekty zábavnej pyrotechniky fyzicky a psychicky pripraviť alebo dostatočne včas zabezpečiť zvieratá a eliminovať tým negatívne dosahy zábavnej pyrotechniky na ich fyzické a psychické zdravie," píše sa v dôvodovej správe k schválenej novele. Nová legislatíva má byť účinná od 2. januára 2024.

Jedna z predkladateľov návrhu Petra Krištúfková (Sme rodina) pripomenula, že škodlivý vplyv pyrotechniky si už uvedomilo aj množstvo miest a obcí, ktoré z roka na rok pristupujú k zákazu používania pyrotechnických výrobkov alebo k ich výraznému obmedzeniu. 

"Výbuchy petárd sú hlavne pre starších ľudí veľmi zaťažujúce na psychický stav a duševné zdravie a vyvolávajú u nich pocity úzkosti. Takisto sú obzvlášť zaťažujúce pre chorých ľudí, autistické deti a mnoho ďalších diagnóz. A každopádne nemôžeme zabudnúť ani na vydesené domáce a divožijúce zvieratá," uviedla v stanovisku po odhlasovaní novely.

Nová legislatíva je podľa nej výsledkom dvojročnej práce pracovnej skupiny pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat v spolupráci s viacerými odbornými organizáciami.

Dotované obedy budú mať aj na osemročných gymnáziách

Okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na obedy, sa rozšíri o žiakov, ktorí navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročných gymnázií. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, ktorú Národná rada SR v stredu definitívne schválila. Návrh predložili poslanci Petra Krištúfková, Miloš Svrček a Jozef Šimko (všetci Sme rodina).  

O dotácie budú môcť požiadať osemročné gymnáziá do 10. septembra tohto roka a poskytované im budú preddavkovo na obdobie od 1. septembra do 31. decembra 2023, a to najneskôr do 25. septembra 2023.

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Petry Krištúfkovej. Nárok na dotovaný obed sa rozšíri aj o deti navštevujúce prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu na strednej škole, prijaté po absolvovaní ôsmeho ročníka základnej školy. Rovnako bude mať nárok na dotáciu aj dieťa, ktoré si plní povinné predprimárne vzdelávanie v poslednom ročníku materskej školy individuálnou formou.

Novela bude účinná od 1. septembra 2023. Od mája tohto roka majú dotované obedy deti základných škôl a posledných ročníkov materských škôl. Na dieťa v poslednom ročníku materskej školy je výška dotácie na stravu v sume 1,40 eura na deň. V prípade žiaka prvého stupňa základnej školy sa poskytne dotácia na stravu v sume 2,10 eura na deň.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok