Vláda pokračuje v rokovaní. Vie sa, koľko budú stáť voľby a koľko eurofondov sa nevyužilo

ta3 TASR
21.6.2023 07:16

Predčasné voľby do Národnej rady SR, ktoré sa uskutočnia 30. septembra, budú stáť vyše 16,8 milióna eur. Vyplýva to z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb z dielne ministerstva vnútra, ktorý schválila vláda.

Na čo všetko pôjdu peniaze na voľby?

"Na zabezpečenie prípravy a vykonania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 je potrebné uvoľniť finančné prostriedky pre kapitolu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 13 686 875 eur a kapitolu Štatistického úradu Slovenskej republiky vo výške 3 148 630 eur," píše sa v predloženom materiáli.

Peniaze pre rezort vnútra pôjdu najmä na úhrady náhrady mzdy členom volebných komisií a na odmeny členom a zapisovateľom okresných a okrskových volebných komisií. Ďalej napríklad na tlač hlasovacích lístkov či volebných tlačív. Tiež na zabezpečenie hlasovania poštou, zabezpečenie činnosti volebných komisií, vybavenie volebných miestností či na ochranu verejného poriadku v deň konania volieb. Peniaze pre ŠÚ SR zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov volieb.

Zriadených bude 49 okresných volebných komisií a tiež okresná volebná komisia pre voľbu poštou. Predpokladá 6 010 okrskových volebných komisií a 20 okrskových volebných komisií vytvorených pre osobitný okrsok.

Odmena člena okrskovej volebnej komisie bude vo výške 62,2 eura, predseda okrskovej volebnej komisie dostane 80,86 eura a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie 77,75 eura.

Minister vnútra Ivan Šimko po rokovaní vlády uviedol, že počas konania volieb sú naplánované štandardné bezpečnostné opatrenia. Policajný zbor aj rezort vnútra sú v prípade potreby pripravení reagovať na vzniknutú situáciu.

Suma výdavkov zo štátneho rozpočtu sa podľa šéfky odboru volieb ministerstva vnútra Evy Chmelovej iba odhaduje. "Vieme sa len domnievať, koľko bude členov komisií a volebných okrskov. Pre každé voľby sa otvára rozličné množstvo okrskov. Voľby do Národnej rady SR sú náročnými voľbami. Zrejme aj obce budú na to prihliadať a budú okrsky robiť menšie. A budú sa pridržiavať viac zákona, že by mal mať okolo 1000 voličov," povedala. Ako doplnila, zatiaľ k strede ráno o voľby poštou zo zahraničia požiadalo okolo 8 500 voličov.

Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna.

Kto hospodáril najmenej?

Z eurofondov programového obdobia 2014-2020 sa od konca mája do piatka minulého týždňa podarilo vyčerpať 95,07 milióna eur. Z celkovej alokácie 14,50 miliardy eur je tak vyčerpaných 10,31 miliardy eur a zostáva vyčerpať ešte 4,19 miliardy eur. Vyplýva to z informácie o stave implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov k 16. júnu 2023 a implementácie investícií Plánu obnovy a odolnosti SR a Operačného programu Slovensko 2021 – 2027, ktorú zobrala na vedomie vláda.

Najvyšší zostatok eurofondov má OP Integrovaná infraštruktúra, a to vo výške 1,872 miliardy eur. Druhý najvyšší zostatok vykazuje OP Kvalita životného prostredia, kde zostáva vyčerpať ešte 957,3 milióna eur a na treťom mieste je Integrovaný regionálny OP so zostatkom 783,2 milióna eur. 

Z celkovej sumy 4,19 miliardy eur je plánovaných na riešenie energokrízy (program SAFE) 1,04 miliardy eur, program na podporu odídencov z Ukrajiny FAST-CARE by mal získať 315,25 milióna eur. Na čerpanie ostatných projektov by tak zostalo 2,84 miliardy eur, čo je 19,66 % z alokácie.

Vláda zároveň uložila viacerým ministrom konkrétne úlohy na vyhlásenie výziev a verejných obstarávaní na projekty z plánu obnovy. Zároveň majú rezorty vyhlásiť plánované výzvy Programu Slovensko 2021 – 2027, ktoré majú schválené hodnotiace kritériá.

Opatrovanie ŤZP osoby

Príspevok na opatrovanie jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa od začiatku júla zvýši na 569 eur mesačne. Pokiaľ opatrovateľ poberá niektorú z dôchodkových dávok, príspevok na opatrovanie je stanovený na 426,75 eura. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie, ktorý v stredu schválila vláda.

"Návrhom nariadenia vlády Slovenskej republiky sa zvyšujú všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie. U opatrovateľa v produktívnom veku pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa peňažný príspevok na opatrovanie navrhuje zvýšiť na sumu čistej minimálnej mzdy na rok 2023," uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v dôvodovej správe k materiálu.

Ak takéto opatrovanie vykonáva opatrovateľ poberajúci niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, je výška peňažného príspevku na opatrovanie ustanovená vo výške 75 % peňažného príspevku poskytovanom opatrovateľovi v tzv. produktívnom veku.

Nariadením sa súčasne zvyšuje sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na sumu 5,52 eura. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

Zvýšenie sadzieb príspevku na opatrovanie sa prejaví aj na verejných výdavkoch. V tomto roku narastú výdavky MPSVR o 15,7 milióna eur, v budúcom roku to bude 39,9 milióna eur a v roku 2025 vzrastú výdavky v súvislosti s týmto nariadením o 42,5 milióna eur.  

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok