Pri navrhovaní fotovoltiky myslite aj na najmenšie detaily

ta3
9.6.2023 11:29

"Odporúčam dať si v rámci ponuky spracovať analýzu výroby a spotreby energie podľa svojho 15-minútového profilu spotreby elektriny. To je najpresnejší spôsob, ako zistiť, koľko energie dokážem umiestniť do vlastnej spotreby a koľko bude potrebné odpredať do verejnej siete," radí Marek Chrastina, člen predstavenstva a technický riaditeľ spoločnosti ESCO Slovensko.

Pri navrhovaní fotovoltiky myslite aj na najmenšie detaily
ta3

Po minuloročnom extrémnom raste cien elektriny a plynu začali firmy nazerať na spotrebu energie inou optikou. Aké riešenia hľadali vaši zákazníci? 

"Vzniknutá situácia výrazne pomohla záujmu o zelené technológie a najmä o vlastnú výrobu elektrickej energie pomocou fotovoltiky. Počas uplynulých dvoch rokov sme v rámci skupiny vykonali stovky auditov, štúdií, meraní, či kalkulácií návratnosti rôznych technológii u celého spektra zákazníkov, pričom vo viacerých prípadoch sa podarilo nájsť aj riešenia s rýchlejšou dobou návratnosti, ako u fotovoltických zdrojov. 

Obvykle išlo o opatrenia zamerané na optimalizáciu spotreby energie, modernizácie kotolní, systémov chladenia či využitie odpadového tepla. Zníženie vlastnej spotreby má totiž dlhodobý efekt a nie je závislý od striedania dňa s nocou či ročných období, najmä ak má spoločnosť viaczmennú, či nepretržitú prevádzku. Na našom trhu sa snažíme rozvíjať aj tzv. ESCO riešenia."

Ako by ste ESCO spoločnosti definovali a aké je ich poslanie? 

"ESCO je skratkou anglického Energy Service Company – vo voľnom preklade spoločnosť poskytujúca energetické služby. Začnem tým, kde je náš trh, alebo skôr, kde ho vidíme v blízkej budúcnosti. Veľké podniky sa totiž už dnes stretávajú s pojmom ESG reporting, pričom povinnosť reportovať sa bude postupne rozširovať aj na stredné a menšie podniky. Tie, ktoré splnia kritériá, budú mať jednoduchší prístup k financovaniu, alebo nebudú diskvalifikovaní z odberateľsko-dodávateľských reťazcov spoločensky zodpovedných firiem. Pripomínam, že Európska únia sa má do roku 2050 stať uhlíkovo neutrálnou. 

Na Slovensku má okrem toho mnoho spoločností investičný dlh, čo je dané postavením energetiky v hodnotovom reťazci na jednej strane, a dlhodobo lacnou cenou energie pred rokom 2021 na strane druhej. To dáva podnikom o dôvod viac dekarbonizovať. Inak nebudú konkurencieschopné. A práve ESCO spoločnosti majú know-how aj finančné zdroje na realizáciu navrhnutých opatrení, najmä ak sa bavíme o tzv. EPC projektoch – u nás známych skôr ako GES, teda garantovaná energetická služba. Pri GES poskytovateľ navrhne riešenie, spočíta budúce úspory a zákazník potom investíciu spláca z dosiahnutých úspor. 

Poskytovateľ služby ako odborný subjekt zodpovedá za splatenie investície a je jeho prioritným záujmom, aby boli stanovené energetické úspory dlhodobo dosahované a zároveň ho motivujú, aby hľadal ďalšie možnosti energetického zefektívnenia počas celého obdobia trvania zmluvy. Jedným z ďalších spôsobov je poskytnutie fotovoltiky, kotolne či iného zariadenia formou služby na dohodnuté časové obdobie, čo je tiež predmetom ponuky našej spoločnosti ESCO Slovensko, ktorá je spoločným podnikom akcionárov ČEZ ESCO a SPP."

Ak sa vrátime k fotovoltike, pre koho je vhodným riešením? 

"Na začiatok stačí mať miesto pre jej inštaláciu, financie na pokrytie investície a prevažnú časť vyrobenej elektriny vedieť spotrebovať v mieste výroby, t.j. v prepojenom odbernom mieste. Pri priemyselných zákazníkoch sa stretávame aj s tým, že prichádzame posúdiť potenciál inštalácie fotovoltického zdroja a odchádzame s podkladmi pre návrh tepelného čerpadla, či výroby stlačeného vzduchu. Je to jedna z výhod, prečo sa obrátiť na dodávateľa poskytujúceho komplexné služby. 

Ale vrátim sa k fotovoltike. Každopádne, odporúčam dať si v rámci ponuky spracovať analýzu výroby a spotreby energie podľa svojho 15-minútového profilu spotreby elektriny – to je najpresnejší spôsob, ako zistiť, koľko energie dokážem umiestniť do vlastnej spotreby a koľko bude potrebné odpredať do verejnej siete. Pri výpočte návratnosti nevychádzať z priemernej ceny elektriny za rok 2022 – ten bol abnormálny a dúfajme, že v podobnej miere sa už nezopakuje. Pri predikcii ceny za odpredaj prebytkov elektriny do siete odporúčam tiež konzervatívny scenár. 

Burzové ceny elektriny a plynu v druhej polovici mája totiž dávajú nádej pre ich stabilizáciu na prijateľnejších úrovniach. Aj európsky priemer naplnenosti zásobníkov na zemný plyn presiahol 65%-nú úroveň, panika z prípadného nedostatku sa vďaka tomu nekoná. Spolu s celoeurópskymi snahami o zníženie spotreby energie a masívnym budovaním OZE je pravdepodobnosť stabilizácie cien energetických komodít rozhodne vyššia, ako pred rokom."

Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 / 2 Ďalšia strana
zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok