Na vodnú nádrž Domaša je už dlho smutný pohľad. Vodohospodári to chcú riešiť prijatím manipulačného poriadku

Suché brehy a blato kam až oko dovidí. Takýto pohľad by sa už návštevníkom na vodnej nádrži Domaša nemal naskytnúť. Vodohospodári začnú s jej vypúšťaním neskôr a vypúšťať budú menej vody. Plánujú prijať nový manipulačný poriadok.

Starostovia z okolia Domaše sú presvedčení, že extrémne nízkej hladine sa dalo predísť. "V apríli, máji sa začalo vypúšťať. Každý počítal, že v apríli, máji budú zrážky, ktoré neboli. Vypúšťalo sa stále 4,9 kubíka za sekundu aj keď nebol prítok," informuje starosta obce Malá Domaša Jaroslav Makatúra.

Situácia s nedostatkom vody vo vodnej nádrži Veľká Domaša by sa túto sezónu už nemala opakovať. Zabezpečiť by to mal nový manipulačný poriadok.

Marián Bocák, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku: "Koncom mesiaca marec je okresným úradom zvolané správne konanie, predmetom ktorého bude práve schvaľovanie manipulačného poriadku, a to za účasti všetkých zainteresovaných subjektov."

Vodohospodári začnú s vypúšťaním o dva mesiace neskôr ako doteraz. Zároveň tiež znížia objem vypúšťanej vody. Makatúra: "Ja už som starosta 27 rokov. Riešime to 27 rokov a konečne teraz sa začína nastavovať manipulačný plán tak, aby bol podľa potreby akčný."

Nový manipulačný poriadok Vodnej nádrže Veľká Domaša by mohol začať platiť už v apríli. Dostatok vody zlepší cestovný ruch a pomôže aj podnikateľom.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá