Biele oblečenie či sex iba raz za mesiac. Čím sa vyznačujú rôzne kulty a sekty na Slovensku?

ta3/Alžbeta Múcsková
19.3.2023 00:00

I keď sa môže zdať, že kulty a sekty sa spájajú najmä so zahraničím, máme ich aj na Slovensku. Nedá sa určiť ich presný počet, keďže sa zvyknú schovávať za občianske združenia a ich praktiky či charakter sú pred verejnosťou skryté. Niektoré sa dokonca oficiálne zaregistrovali ako cirkev alebo náboženská skupina. Je ťažké ich odlíšiť a tak nepadnúť do pasce manipulačných siekt a kultov.

Biele oblečenie či sex iba raz za mesiac. Čím sa vyznačujú rôzne kulty a sekty na Slovensku?
Profimedia

Podľa posledných údajov, ktoré vyplývajú zo štatistiky z roku 2001, bolo v tomto období na Slovensku 15 kultov a siekt. Je však možné, že ich v tom čase pôsobilo omnoho viac. Názory zainteresovaných hovorili až o 40 organizáciách. Odvtedy nevznikli žiadne novšie štatistiky či výskumy, ktoré by sa zameriavali na kulty a sekty na Slovensku. 

V súvislosti so sektami sú známe prípady, kedy podvodníci obrali ľudí o peniaze, ale im spôsobili ujmu na zdraví. V mnohých prípadoch skončili obete bezradné. Je totiž takmer nemožné s nimi právne bojovať. Na Slovensku napríklad neexistuje žiaden štátny orgán, ktorý by túto problematiku riešil. Venuje sa jej iba Občianske združenie Integra, ktoré funguje ako Centrum prevencie v oblasti siekt, ktoré sa pomocou odborných článkov, kurzov a školení snaží šíriť osvetu.

Nábor nových členov

Sektám a kultom môže podľahnúť ktokoľvek. V prvom rade sa však zameriavajú na študentov a mladých ľudí, ktorí v danom momente čelia kríze, nemajú priateľov a nevedia sa vysporiadať so svojimi problémami. "V tomto veku prechádzajú obdobím adolescentnej krízy, ktorá je charakteristická opozíciou voči autoritám, osamostatňovaním sa od rodičov a hľadaním zmyslu života," píše združenie Integra na svojej stránke. Skupina, ktorá ich vypočuje a poskytne im sociálne vyžitie, sa tak môže na prvý pohľad zdať ako dobré riešenie.

Skupiny využívajú viaceré taktiky, ktorými nových členov získavajú. Na začiatku človeku prejavia veľkú lásku, vypočujú ich, podporia, pomôžu im, a tak v nich navodia pocit bezpečia a dôvery. Táto taktika sa nazýva love bombing, teda nadmerné zavaľovanie bezpodmienečnou láskou.

"Presne predurčený je tiež spôsob verbálnej aj neverbálnej komunikácie od oslovenia potencionálneho člena alebo skupiny ľudí, až po naučené odpovede a reakcie člena sekty na otázky a prejavy nesúhlasu," píše centrum. Nábor nových členov je veľmi premyslený a zaoberá sa ako správaním tých, ktorí ľudí oslovujú, tak aj ich oblečením a okolím, v ktorom si niekoho odchytia.

Hlavné znaky sekty a kultu

Sekty sa od náboženstva predsa len líšia, aj keď by sa mohlo zdať, že majú viac spoločného než rozdielneho. Medzi základné znaky sekty, v ktorých sa rozchádza s náboženstvom, patria autoritárstvo, fundamentalizmus, uzavretosť a elitárstvo. Výraznou črtou sekty je postava vodcu či spasiteľa, ktorý káže zvyšným členom, ako majú žiť. Fundamentalizmom sa myslí zameranie sa na jednu základnú ideu či hodnotu, proti ktorej sa nesmie protirečiť a ktorú členovia vnímajú ako pravdu.

Sekty sú taktiež veľmi uzavreté. Neprijímajú medzi seba kohokoľvek a strážia si, aby sa ich členovia nedostávali do prílišného styku s vonkajším svetom. Práve ten by ich totiž mohol ovplyvniť a narušiť ich vieru a poslušnosť. Sekty a kulty majú striktné pravidlá ohľadom toho, ako sa ich členovia môžu správať, s kým sa môžu stretávať a čo musia robiť pre to, aby sa dočkali lásky, šťastia a vykúpenia. Medzi nimi je zákaz kontaktu s vonkajšími osobami, zákaz hľadania partnerov mimo sekty, finančné príspevky či presný počet denných modlitieb.

Asi najvýraznejším znakom sekty je psychická manipulácia, ktorou si udržuje členov. "Dochádza k narušeniu integrity človeka, rozkladu identity, potláčaniu samostatnosti myslenia a tým aj slobodného rozhodovania," píše Integra. Sekty ovplyvňujú správanie človeka, jeho myslenie a dokonca aj jeho cítenie.

O konkrétnych kultoch a sektách, ktoré pôsobia na Slovensku, sa dočítate na ďalších stranách.

Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 / 3 Ďalšia strana
zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok