Krajniak chce novou legislatívnou zmenou zvýšiť motiváciu nezamestnaných ľudí nájsť si prácu

ta3 TASR
9.3.2023 10:10

Od začiatku apríla začne platiť v oblasti aktivačných prác zásadná legislatívna zmena. Cieľom rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny je zlepšiť efektivitu a adresnosť pri používaní financií na aktivačné práce a zvýšiť motiváciu ľudí bez práce nájsť si zamestnanie. Uviedol to dočasne poverený Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) na tlačovej konferencii.

Sme rodina predloží návrh na skrátenie volebné obdobie, strana Za ľudí nesúhlasí
TASR/Pavel Neubauer

Zo zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa vypúšťa časť, podľa ktorej patrí aktivačný príspevok za uchádzača o zamestnanie, ak vykonáva menšie obecné služby alebo dobrovoľnícku činnosť v rozsahu 64 až 80 hodín mesačne.

Krajniak doplnil, že od začiatku apríla sa rozbehne projekt Podpora udržania pracovných návykov. Pomocou neho bude nezamestnaný, poberajúci dávku v hmotnej núdzi, vykonávať aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo kraj, najviac počas šiestich mesiacov a do 20 hodín týždenne. K dávke v hmotnej núdzi sa mu vyplatí aktivačný príspevok 75,70 eura. Organizátori práce budú mať aj v tomto prípade nárok na príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s aktiváciou.

Druhou alternatívou, ktorú minister práce uviedol je, že na organizovanie aktivačných prác môžu obce, mestá a nimi zriadené organizácie už využívať národný projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Finančný príspevok sa bude poskytovať nezamestnanému tri až päť mesiacov vo výške životného minima na tento rok, momentálne 234,42 eura mesačne. Organizátor bude mať nárok na úhradu časti nákladov.

Rozhodnutie urobiť poriadok

"Spôsob, akým sú aktivačné príspevky upravené v legislatíve a fakt, že ich upravujú dva zákony, vytvára priestor na vytvorenie začarovaného paragrafového kruhu, ktorý má negatívny dosah na nezamestnaných aj na štátny rozpočet. Jednoducho povedané, nezamestnaní môžu dookola preskakovať medzi dvoma paragrafmi celé roky tak, že reálne zostávajú bez stabilného zamestnania, dostávajú však aktivačný príspevok. Po poradách s kolegami z úradov práce a aj na základe ich zistení z praxe sme sa rozhodli v tom urobiť poriadok, zlepšiť skutočnú pomoc pre nezamestnaných a podporovať ľudí v nachádzaní si stabilnej práce s pravidelným príjmom," uviedol Krajniak. 

Dodal, že rezort práce už má pripravenú náhradu za končiaci spôsob vyplácania aktivačných príspevkov.

Od apríla nadobudne účinnosť novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Kľúčovou zmenou je ukončenie jedného zo spôsobov, akým štát vypláca aktivačný príspevok nezamestnaným za vykonávanie aktivačných prác. 

Dodali, že aktivačné práce sa zaviedli ešte v roku 2004. Majú pomáhať nezamestnaným, aby si zachovali pracovné návyky, zvýšili svoju šancu uplatniť sa na trhu práce alebo sa mohli jednoduchšie zaradiť do projektov úradov práce na zlepšenie zamestnateľnosti.

Takéto práce majú spravidla podobu jednoduchých prác, ktoré vykonáva nezamestnaný pre obce, za čo sa mu vypláca aktivačný príspevok. Okrem spomínaného zákona o pomoci v hmotnej núdzi upravuje vyplácanie príspevkov aj zákon o službách zamestnanosti, spresnili predstavitelia MPSVR.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok